Advokát Lučenec:

Advokát v Lučenci / JUDr. Valachová

Advokátska kancelária, právne poradenstvo / Banskobystrický kraj

Pracovné právo, pracovná zmluva, pracovný pomer, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, rozviazanie pracovného pomeru, odstupné, dovolenka, náhrada mzdy, vedúci zamestnanec, švarc systém. Stretávate sa s týmito pojmami a potrebujete právneho poradcu?

Advokátska kancelária JUDr. Jana Valachová, poskytuje právne služby a poradenstvo v celej šírke slovenského právneho poriadku. Ponúka profesionalitu a erudíciu v spojení s osobným prístupom, korektné jednanie,
pochopenie potrieb klienta, prípravu praktických riešení problémov a spoľahlivosť.

Nie ste so svojimi problémami sami, pokým ste s nami.

Advokátska kancelária JUDr. Jana Valachová aktívne pôsobí od roku 2006, právnickú prax vykonáva od roku 1990,
čo je zárukou stability advokátskej kancelárie.

V oprávnenom záujme klienta:

 • Vykonávanie všetkých právnych úkonov spojených so založením, premenou, fúziou, rozdelením
      alebo likvidáciou obchodnej spoločnosti
  .
 • Právne zastupovanie v právnych sporoch medzi spoločníkmi alebo členmi ľubovoľného typu
      obchodnej spoločnosti.
 • Spisovanie obchodnoprávnych zmlúv a dohôd zo všetkých oblastí obchodného práva, najmä kúpnych zmlúv,
      zmlúv o dielo, o obchodnom zastúpení a pod.
 • Služby spojené s právnym zastúpením obchodnoprávnych sporoch týkajúcich sa práva obchodných
     spoločností, obchodných záväzkových vzťahoch alebo nekalosúťažných.
 • Komplexné právne poradenstvo a služby v oblasti občianskeho, rodinného, obchodného - firemného,
      pracovného
  práva s výnimkou trestného práva.
 • Vypracovanie zmlúv a ostatných listín o právnom úkone na súdy a ostatné úrady a inštitúcie v rámci SR.
 • Zastupovanie pred súdmi a správnymi orgánmi SR.

 • Nie ste sami so svojimi problémami. Obráťte sa na nás, prostredníctvom telefónnych čísiel alebo vyplnením kontaktného formulára.

  Tešíme sa na spoluprácu.

  Advokátske služby, poradenstvo v Lučenci a jeho okolie:

  Advokátka - JUDr. Jana Valachová
  M. Rázusa 49, 984 01 Lučenec

  Tel.: 047/290 16 20
  Orange-tel.: 047 381 14 48    (vždy sa musí volať aj s predvoľbou)
  E-mail: valachova.advokat@zoznam.sk
  E-mail: akjudrvalachova@gmail.com

  Pracovná doba:
  Pondelok - Piatok: 8:30 - 16:00
  Alebo vopred dohodnutý termín.